کلاس ۱۰۱ اعتصاب عمومی

Wednesday, February 1, 2012

اعتصاب عمومی بی انتها چیست؟

اعتصاب دانشجویی نوعی توقف فعالیت است. این توقف که به طور جمعی و داوطلبانه صورت می گیرد در پی مطرح کردن مطالباتی است که به طرق دیگر امکان مطرح شدن آن ها وجود ندارد. کلمه بی انتها به نوعی ایستادگی مقابله جویانه در مقابل حاکمیت اشاره دارد. این به این معنا نیست که اعتصاب پایانی ندارد، بلکه مدت زمان برپایی آن از قبل مشخص نیست. به عبارتی برآورده شدن خواسته ها و یا تصمیم دانشجویان برای پایان دادن به اعتصاب دو عاملی هستند که مدت زمان اعتصاب را تعیین می کنند. معمولا هر چند وقت یکبار با حضور عموم دانشجویان ادامه اعتصاب یا پایان دادن به آن بررسی می شود. لغت عموم در تعریف ما به این معنا است که اعتصاب شامل تعداد قابل توجهی از دانشجویان شاغل به تحصیل در ایالت کبک است که به اعتصاب مشروعیت و اقتدار می بخشند.

چرا باید در مقابل افزایش شهریه اعتصاب کنیم؟

یک اعتصاب عمومی بی انتها به دانشجویان قدرت نفوذ حداکثری می دهد تا صدایشان شنیده شود. ابزاری است که حاکمیت را مجبور می کند به دانشجویان گوش فرا دهد و اهرمی است که به آنان در زمان مذاکره با حاکمیت قدرت می بخشد. اعتصاب، دانشجویان را پدیدار می کند و به آن ها این قابلیت را می دهد که چه در رسانه و چه در میان مردم عادی خواسته های خود را مطرح کنند و به بحث و تبادل نظر بپردازند. دانشجویانی که در مقابل افزایش شهریه ایستادگی می کنند ممکن است ادله فوق العاده منطقی داشته باشند، اما این ادله تا زمانیکه در قالب یک حرکت قابل توجه، نظر عموم را جلب نکند، امکان مطرح شدن و مقبولیت یافتن ندارند. از این گذشته، این حقیقت که دانشجویان به طور جمعی تصمیم می گیرند که در زمان اعتصاب سر کلاس های درس حاضر نشوند، در حقیقت سبب می شود افرادی که مایلند در اعتراضات شرکت کنند، از مجازات های آموزشی در امان بمانند. اما از همه مهمتر، زمانیکه دولت با یک اعتصاب بی انتها روبرو است، به شدت تحت فشار است تا هر چه زودتر مسئله را حل و فصل کند چرا که احتمال ملغی شدن یک ترم تحصیلی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر تدارکاتی غیر قابل تصور است مخصوصا زمانیکه مسئله حقوق کارمندان مطرح می شود. سیستم آموزشی بخش مهمی از اقتصاد یک کشور است و برای اینکه بتواند زنده بماند احتیاج به سرمایه انسانی دارد، کنترل کردن یک ازدحام نهادی که توسط انبوهی از دانشجویانی شکل گرفته که از فارغ التحصیلی سرباز می زنند، امری غیر ممکن است. همین دلیل است که از اعتصاب عمومی بی انتها یک اسلحه پر قدرت می سازد.